تبلیغات
متن ترانه ها

متن ترانه ها

فول متن ترانه ها

متن کامل البوم اهنگ وفا همایون شجریان


» متن اهنگ : دست محبوب ندانم چون کنم
» البوم : اهنگ وفا
» خواننده : همایون شجریان


-----------------------------------ز دست محبوب ندانم چون کنم (2)
ور هجر رویش دیده جیحون کنم(2)
یارم چو شمع محفل است
دیدن رویش مشکل است
سرو مرا پا در گل است
بر خط و خالش مایل است(2)
یار من دلدار من کمترتوجفا کن
یادی آخر تو ز ما کن(2)
رفتم برآن راه و رو
با او نشستم روبرو
گفتم سحن ها مو به مو
یادی آخر تو ز ما کن(2)
ز دست محبوب ندانم چون کنم (2)
وز هجر رویش دیده جیحون کنم(2)
یارم چو شمع محفل است
دیدن رویش مشکل است
سرو مرا پا در گل است
بر خط و خالش مایل است(2)
یار من دلدار من کمتر توجفا کن
یادی آخر تو ز ما کن (3)
طبقه بندی:
برچسب ها:متن همه ترانه های همایون شجریان، فول متن ترانه شجریان، متن ترانه ها، متن ترانه های خوانندگان، متن ترانه ها همایون شجریان، متن البوم اهنگ وفا، متن البوم ها همایون شجریان،