تبلیغات
متن ترانه ها

متن ترانه ها

فول متن ترانه ها


متن کامل البوم اهنگ وفا همایون شجریان


» متن اهنگ : ای فریاد ...
» البوم : اهنگ وفا
» خواننده : همایون شجریان


------------------------------------------------------


خانه ام آتش گرفته است آتشی جانسوز
هر طرف می سوزد این آتشپرده ها و فرش ها را
تارشان پر پود
من به هر سو می دوم گریان در لهیب آتش پر دود
وز میان خنده هایم تلخ و خروش گریه ام ناشاد
از درون خسته سوزان می کند فریاد ای فریاد ای فریاد
خانه ام آتش گرفته است آتشی بیرنگ
همچنان می سوزد این آتش نقش هایی را که از دستم به خون دل بر سر و چشم در و دیوار در شب رسوای بی ساحل
وای بر من وای بر من .
وای برمن سوزد و سوزد غنچه هایی را که پروردم به دشواری در دهان گود گلدانها روزهای سخت بیماری
روزهای سخت بیماری
از فراز بامهاشان شاددشمنانت موزیانه خنده های فتحشان بر رهبر من آتش به جان آخردر پناه این مشبک شب
من به هر سو می دمم گریان از بیداد می کنم فریاد ای فریاد ای فریاد
وای بر من همچنان می سوزد این آتش آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوار وانچه دارد منظر و ایوان
من به دستانی پر از تاول این طرف را می کنم خاموش
وز لهیب او روم از هوش
زان دگر سو شعله برخیزد به گردش کو تا سحر گاهان که می داند که بود من شود نابود
خفته ام بی مهربان همسایگانم شو در بستر
صبح از مانده بر جا مشت خاکستر مانده بر جا
وای .... وای ....
وای آیا هیچ سر بر می کنند از خاک مهربان همسایگانم از پی دلدار
سوزدد این آتش بیداد بنیاد می کند فریاد ...
ای فریاد ....
ای فریاد ...
طبقه بندی:
برچسب ها:متن همه ترانه های همایون شجریان، فول متن ترانه شجریان، متن ترانه ها، متن ترانه های خوانندگان، متن ترانه ها همایون شجریان، متن البوم اهنگ وفا، متن البوم ها همایون شجریان،