متن ترانه ها

فول متن ترانه ها

دانلود اهنگ فوق العاده زیبای سرو روان من چرا با صدای استاد محمد رضا شجریان


» اهنگ : سرو چمان من چرا
» شاعر : حافظ
: خواننده : محمد رضا شجریان


محمد رضا شجریان


سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند   
همدم گل نمی‌شود یاد سمن نمی‌کند
دی گله‌ای ز طره‌اش کردم و از سر فسوس        
گفت که این سیاه کج گوش به من نمی‌کند
تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او        
زان سفر دراز خود عزم وطن نمی‌کند
پیش کمان ابرویش لابه همی‌کنم ولی        
گوش کشیده است از آن گوش به من نمی‌کند
با همه عطف دامنت آیدم از صبا عجب        
کز گذر تو خاک را مشک ختن نمی‌کند
چون ز نسیم می‌شود زلف بنفشه پرشکن       
وه که دلم چه یاد از آن عهدشکن نمی‌کند
دل به امید روی او همدم جان نمی‌شود        
جان به هوای کوی او خدمت تن نمی‌کند
ساقی سیم ساق من گر همه درد می‌دهد        
کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی‌کند
دستخوش جفا مکن آب رخم که فیض ابر        
بی مدد سرشک من در عدن نمی‌کند
کشته غمزه تو شد حـــافـــظ ناشنیده پند        
تیغ سزاست هر که را درد سخن نمی‌کند
طبقه بندی:
برچسب ها:دانلود اهنگ سرو چمان، دانلود اهنگ های استاد شجریان، متن ترانه های شجریان، دانلود اهنگ شجریان، دانلود اهنگ های ماندگار، دانلود تصنیف های سنتی، متن ترانه سرو چمان من چرا،