تبلیغات
متن ترانه ها

متن ترانه ها

فول متن ترانه ها

ریتم 4/4


Fm           Cm        Fm        Cm       Fm
توی دلم جز عشق تو علاقه ای رواج نیست

Fm      Cm             Fm        Cm       Fm
انقدر هوامو داری که اکسیژن احتیاج نیست


Cm          D# C# A#m
کنار تو من فاتح تقدیر این زندگیم


Cm             C#        D#        Cm
بعد از یه عمر تازه دارم با تو میفهمم که کیمریتم 4/4


Fm           Cm        Fm        Cm       Fm
توی دلم جز عشق تو علاقه ای رواج نیست

Fm      Cm             Fm        Cm       Fm
انقدر هوامو داری که اکسیژن احتیاج نیست


Cm          D# C# A#m
کنار تو من فاتح تقدیر این زندگیم


Cm             C#        D#        Cm
بعد از یه عمر تازه دارم با تو میفهمم که کیم

Cm   D# C#       A#m           Cm
این پای هم موندنمون فراتر از تعهده

Cm               D#       C#      A#m  Cm
قلمرو احساس ما بیشتر از یه عشق شده


D#         Cm     A#m  C#        Cm
وقتی که آرامش تو جهانمو تسخیر کرد

#Fm          C#      Cm        C#  D
تمام رویاهامو این حضور تو تعبیر کرد


Cm         C#      A#m    C#       Fm
تو بهترین شرایطم حالمو بهتر می کنی


C#        A#m     C#         D#   Cm
تجربه بهشت رو واسم میسر می کنی


#Cm        D#       C#       A#m C
کنار تو هر یه نگاه مثل یه شعر فاخره


Fm         C#           D#      C#  Cm
نگاه من نگاه تو چه خوبه این مشاعره 

طبقه بندی: